Lug

การเลือกผลต่าง: เลือกปุ่มของสองรุ่นที่ต้องการเปรียบเทียบ และกดป้อนเข้าหรือปุ่มด้านล่าง
คำอธิบาย: (ป) = ผลต่างกับรุ่นแก้ไขล่าสุด, (ก) = ผลต่างกับรุ่นแก้ไขก่อนหน้า, = การแก้ไขเล็กน้อย

7 ธันวาคม 2551

29 มีนาคม 2551

27 พฤศจิกายน 2549

25 ตุลาคม 2549

19 กันยายน 2549

26 พฤษภาคม 2549

21 พฤษภาคม 2549

19 พฤษภาคม 2549

10 พฤษภาคม 2549

2 พฤษภาคม 2549

13 เมษายน 2549

30 มีนาคม 2549

27 ธันวาคม 2548

26 ธันวาคม 2548

19 ธันวาคม 2548

7 ธันวาคม 2548

28 พฤศจิกายน 2548

17 พฤศจิกายน 2548

31 ตุลาคม 2548

30 ตุลาคม 2548

4 ตุลาคม 2548

13 กันยายน 2548

8 กันยายน 2548

2 กันยายน 2548