Lug
Advertisement
click ที่นี่เพื่อแสดงความเห็นเพิ่มเติม (คุณสามารถใส่เครื่องหมาย "~~~~" (tilde 4 ตัว) เพื่อแสดงวันเวลาที่โพสต์โดยอัตโนมัติ)

จาก http://wonam.exteen.com/20060924/entry http://wonam.exteen.com/20060923/entry

ถ้า จะ บอก ว่า นี่ เป็น การ ค่อยเป็นค่อยไป ของ การ พัฒนา ไป สู่ ประชาธิปไตย หละ? คือ เรา จะ ข้าม จาก ระบอบ ทักษิณ ที่ มี หัวใจ เผด็จการ มาก, มา สู่ ระบอบ ที่ มี หัวใจ เป็น ประชาธิปไตย มากขึ้น มา อีก นิดนึง. ก็ คือ ค่อย ๆ พัฒนา ไป เรื่อย ๆ. ระบอบ ที่ เคย เป็น อยู่ มัน เป็น เผด็จการ มาก ๆ. นี่ เรา ได้ มา สู่ ระบอบ ที่ เผด็จการ น้อย กว่า เดิม แล้ว ไม่ใช่ เหรอ? นี่ คือ การ ค่อยเป็นค่อยไป? แต่ ฝ่าย ก. อยาก จะ เปลี่ยน มา เป็น ประชาธิปไตย ใน ทันที? เปลี่ยน แบบ ก้าวกระโดด โดย ไม่ ผ่าน ตรงกลาง ที่ เป็น กึ่งเผด็จการ กึ่งประชาธิปไตย เลย? ฝ่าย ข. นั้น โล่งใจ แต่ ไม่ได้ โล่งใจ แค่ นั้น, ฝ่าย ข. ยัง คิด ว่า ภารกิจ ยัง ไม่ สำเร็จ, ยัง คง ต้อง ต่อสู้ ต่อไป เพื่อ ให้ ได้ ประชาธิปไตย ที่ สมบูรณ์ มาก ขึ้น. การ รัฐประหาร เป็น เพียง ก้าว แรก เท่านั้น.

  • ระบอบ ทักษิณ --> ใช้ กระบวนการ ประชาธิปไตย, แต่ มี หัวใจ เป็น เผด็จการ
  • รัฐประหาร 19 ก.ย. --> ใช้ กระบวนการ ของ เผด็จการ, แต่ หัวใจ เป็น ประชาธิปไตย (หวังว่า จะ เป็น เช่นนั้น, ต้อง ให้ เวลา เป็น เครื่อง พิสูจน์. ใน ขณะ ที่ "เวลา" ได้ พิสูจน์ หัวใจ เผด็จการ ของ ระบอบ ทักษิณ ไป แล้ว)

--Ans 14:02, 29 กันยายน 2006 (UTC)

เอ, แต่ ถ้า คิด เปรียบเทียบ ว่า เรา ประท้วง จน ทักษิณ ยอม อ่อน, ยอม ลด ความ เป็น เผด็จการ ลง มา นิดนึง หละ? ยอม ลด ความ เป็น เผด็จการ ลง มา เหลือ เทียบเท่า กับ คปค. ทำ. ถ้า ทักษิณ ยอม ยกเลิก การ แทรกแซง องค์กร อิสระ, ยอม ให้ มี การ ตรวจสอบ การ ขาย หุ้น, ยอม ให้ ตรวจสอบ ทุจริต สุวรรณภูมิ, หยั่งงี้ ก็ ถือ ว่า เรา ได้ เริ่ม ก้าว ไป สู่ ประชาธิปไตย เช่น เดียว กับ ที่ ทหาร ทำ อยู่ ใช่ หรือ ไม่. แล้ว พวก ฝ่าย ข. ก็ จะ ออก มา ยินดี, เอา ดอกไม้ ไป ให้ กำลังใจ รัฐบาล ทักษิณ, บอก ว่า คุณ ทำ ถูกต้อง แล้ว, ใช่ หรือ ไม่. แต่ ก็ ยัง คง ยืนหยัด ต่อสู้ ผลักดัน เพื่อ สนับสนุน ให้ รัฐบาล ทักษิณ ดำเนิน กระบวน การ สู่ ประชาธิปไตย เช่นนี้ ต่อไป เรื่อย ๆ จน ได้ ประชาธิปไตย ที่ สมบูรณ์ ใช่ หรือ ไม่. คอย ควบคุม ตรวจสอบ ไม่ให้ รัฐบาล ทักษิณ หัน หัว กลับ ไป สู่ เส้นทาง เผด็จการ, และ ก็ ยัง คง คอย เรียกร้อง เสรีภาพ จาก สื่อ อยู่ เช่น เดียว กับ ที่ เรียกร้อง จาก ทหาร. --Ans 14:02, 29 กันยายน 2006 (UTC)

Links[]

Advertisement