Lug
Advertisement
click ที่นี่เพื่อแสดงความเห็นเพิ่มเติม (คุณสามารถใส่เครื่องหมาย "~~~~" (tilde 4 ตัว) เพื่อแสดงวันเวลาที่โพสต์โดยอัตโนมัติ)
<rq> ช่วยดูประโยคนี้นะคะ
<rq> the package was mentioned in a dependency and never uploaded
<rq> แปลเป็น
<rq> แพกเกจนี้ได้ถูกอ้างถึงโดยโปรแกรมที่พึ่งพาแต่ไม่เคยมีการเรียกใช้
<ans-tor> (ภาษาอังกฤษยังไม่เข้าใจเลยหวะ)
<rq> โอเค งั้นไม่เป็นไร :D
<ans-tor> แพกเกจปรากฏใน dependency แต่ไม่ถูก upload
<ans-tor> แพกเกจปรากฏอยู่ใน dependency แต่ไม่ถูก upload
<rq> ไม่ได้นะ เค้าต้องพยายามแปลเป็นภาษาไทยให้หมด
<ans-tor> แพกเกจปรากฏอยู่ใน dependency แต่ไม่ถูกอัพโหลด
<rq> ยกเว้น พวกชื่อไฟล์ หรือคำสั่งเท่านั้น
<ans-tor> แพกเกจปรากฏอยู่ใน dependency แต่ไม่เคยถูกอัพโหลด
<ans-tor> แพกเกจปรากฏอยู่ใน dependency แต่ไม่เคยถูกนำขึ้น server
<rq> อืมเค้าใช้คำว่า อัปโหลด
<ans-tor> แพกเกจปรากฏอยู่ใน dependency แต่ไม่เคยถูกนำขึ้น
<--cut-->
<-- rq has quit (Quit: Leaving)
<--cut-->
<ans-tor> แพกเกจปรากฏอยู่ใน dependency แต่ไม่เคยมีการอัพโหลด
<ans-tor> แพกเกจปรากฏอยู่ในรายการพึ่งพาแต่ไม่เคยมีการอัพโหลด
<ans-tor> แพกเกจปรากฏอยู่ในรายการแสดงความขึ้นต่อกันแต่ไม่เคยมีการอัพโหลด
<ans-tor> แพกเกจนี้ต้องอาศัยแพกเกจนี้
<ans-tor> depend แปลว่า อาศัย น่า จะ ดี
<ans-tor> แพกเกจปรากฏอยู่ในรายการพึ่งพาอาศัยแต่ไม่เคยมีการอัพโหลด
<ans-tor> แพกเกจนี้พึ่งพิงแพกเกจนี้
<ans-tor> แพกเกจปรากฏอยู่ในรายการพึ่งพิงแต่ไม่เคยมีการอัพโหลด

--Ans 12:30, 5 มิถุนายน 2006 (UTC)

  • แพกเกจปรากฏในรายกายแพกเกจที่ขึ้นกับแพกเกจอื่นแต่ไม่เคยมีการอัพโหลด Vee 13:17, 5 มิถุนายน 2006 (UTC)
  • แพกเกจปรากฏในรายกายแพกเกจที่พึ่งพิงแพกเกจอื่นแต่ไม่เคยมีการอัพโหลด --Ans 06:35, 6 มิถุนายน 2006 (UTC)

พึ่งพิง น่า จะ มี ความหมาย ตรงกว่า, เพราะ พึ่งพิง จะ หมายถึง ขาด มัน ไม่ได้, แต่ คำว่า ขึ้นกับ หรือ แม้แต่ คำว่า พึ่งพา ไม่ได้ หมายความ ว่า ขาด ไม่ได้, เพียง แต่ มี ความ ต้องการ สูง --Ans 06:35, 6 มิถุนายน 2006 (UTC)

สำหรับผมคำว่า พึ่งพิง ฟังแล้วไม่รู้สึกว่ามีความต้องการสูงเลย (จริงๆ แล้วเหมือนกับว่าผมไม่เคยพูดคำนี้เลย) ปัญหาอาจจะเกิดจากผมมีความรู้ภาษาไทยน้อยเกินไป หรือคำนี้เป็นคำที่ไม่นิยมใช้ Vee 11:22, 7 มิถุนายน 2006 (UTC)
อ้าว, เหรอครับ --Ans 09:37, 9 มิถุนายน 2006 (UTC)

ทีนี้ มัน ก็ จะ ต้อง มี คำแปล แบบ สั้น กับ แบบ ยาว.

  • dependency : อันนี้ จะ แปล แบบ สั้น เช่น รายการพึ่งพิง หรือ รายการที่ขึ้นต่อกัน
  • package dependency : จะ ใช้ คำแปล แบบ ยาว เช่น รายการแพกเกจที่พึ่งพิงแพกเกจอื่น หรือ รายการแพกเกจที่ขึ้นกับแพกเกจอื่น

ในที่นี้ ขึ้น กับ ว่า ต้องการ การ แปล ที่ consistent รึเปล่า. ถ้า ไม่ต้องการ consistency ก็ อาจ เลือก แปล สั้น หรือ ยาว หรือ แปล อะไร ก็ ได้ แล้ว แต่ context โดย เน้น ความ เข้าใจง่าย. ถ้า จะ ให้ เข้าใจง่าย มัน ก็ ต้อง แปล กัน ไป แล้ว แต่ context, แต่ ความ consistency ก็ จะ ลด ลง, ก็ ต้อง trade-off กัน ไป --Ans 06:50, 6 มิถุนายน 2006 (UTC)

Related links[]

Advertisement