Lug
Advertisement
click ที่นี่เพื่อแสดงความเห็นเพิ่มเติม (คุณสามารถใส่เครื่องหมาย "~~~~" (tilde 4 ตัว) เพื่อแสดงวันเวลาที่โพสต์โดยอัตโนมัติ)

เมื่อ วันก่อน คุณ เทพ มา ถาม ความเห็น ใน oftc.net/#tlwg นะ, แล้ว พอดี modem ผม ตัด. นี้ จะ มา ออก ความเห็น ต่อ.

คำแปล ของ deskbar,

  • ช่องคำสั่งอัจฉริยะ
  • ช่องคำสั่งอะไรก็ได้
  • ช่องคำสั่งตามใจนึก
  • ช่องสารพัดนึก

ผม ว่า ช่อง นี้ มัน ทำหน้าที่ คล้าย ๆ เลขานุการ นะ.

  • ช่องเลขาสารพัดนึก
  • ช่องสั่งงานสารพัดนึก
  • สั่งงานสารพัดนึก
  • ช่องสั่งงานตามใจนึก
  • สั่งงานตามใจนึก <-- ไม่ต้อง มี คำว่า ช่อง ก็ ได้ นะ

ส่วน ที่ ให้ สื่อ ว่า "ค้น" ได้, ก็ ไม่จำเป็น, เพราะ "ตามใจนึก" มัน สื่อความ ตรง เป้าหมาย กว่า การ "ค้น" นะ ผม ว่า.

ปล. ออก ความเห็น อื่น ๆ ต่อท้าย ได้ เลย ครับ, เพราะ เป็น wiki --Ans 09:40, 7 ธ.ค. 2005 (UTC)

Advertisement